Vores værktøjer

Alle vores forløb er individuelt tilpasset på baggrund af en indledende samtale, hvor der er stor fokus på dine mål, ambitioner og værdier. Vi arbejder ud fra en holistisk tilgang til at skabe de optimale forudsætninger for præstation og trivsel i balance.

Coaching

En af grundelementerne i vores forløb er personlig coaching, hvor vi altid tager udgangspunkt i ønsket om en forandring og gennem kraftfulde metoder og værktøjer tilsikrer en høj grad af dit ejerskab af beslutninger og din motivation til at lykkes.

Vores forløb består af flere sessioner suppleret regelmæssige check-in’s for at tilsikre fastholdelse og commitments.

Mentaltræning

Mentaltræning er en evidensbaseret metode, der igennem mange år har været anvendt indenfor elitesport til at skabe øget fokus, mental balance og støttende tankemønstre med henblik på at optimere performance.

Vi anvender mentaltræning til at understøtte forandringsprocesser, evnen til at kunne præstere under pres og øge din trivsel.

Livsstilsanalyse

Vi anvender biometriske målinger til at analysere din sundhedstilstand gennem en Livsstilsanalyse fra FirstBeat, hvor du får detaljeret indblik i søvn, restitution og fysisk aktivitet over en periode på 4-6 døgn.

Der vil typisk blive lavet en opstarts- og afslutningsmåling med henblik på at måle effekten af implementerede livsstilsændringer.

Biometriske Data

I vores forløb gennemfører vi biometriske målinger på søvn, restitution og fysisk aktivitet, hvor vi gennem måling af bl.a. hjerterytme (HR) og hjerterytmevariation (HRV) kan monitorere både den mentale og fysiske sundhedstilstand.

Din coach vil følge din data online og gennemføre regelmæssige check-in’s med henblik på løbende justeringer af dine indsatsområder.

Sund Kost

En sund og varieret kost har stor indflydelse på søvnkvalitet, koncentrationsevne og almindelig velvære.

Derfor vil alle vores forløb inkludere et kostelement og i samarbejde med bodyCoach har vi ligeledes en mulighed for at tilbyde en 13-dages kur, der giver god indsigt i kostens indflydelse på performance og trivsel.

Fysisk Aktivitet

Fysisk aktivitet er afgørende for din generelle sunhed og derudover har det positiv indvirkning på både din søvnkvalitet og evne til at koncentrere dig i længere perioder.

Derfor tilpasser vi fysiske aktivitet til dine præferencer og ambitionsniveau, hvor der lægges et personligt træningsprogram der passer lige til dig.