Performance-forløb for virksomheder

De fleste virksomheder investerer i virksomheden og i deres medarbejdere. Der investeres i efter- og videreuddannelse, elektronisk udstyr til arbejdstationer og det rigtige produktionsudstyr. Som virksomhed har du skabt de optimale forudsætninger og rammer for vækst og for at styrke medarbejdernes performance og trivsel. Det kalder vi capability, og det betyder, at det grundlæggende er på plads. Du har evnerne til at udrette noget.

Undersøgelser peger på, at hukommelsen og indlæringsevnen forringes med op til 40 procent, når medarbejderne er stressede, mangler søvn og ikke trives optimalt. Det kalder vi capacity, og det relaterer til medarbejdernes fysiske og mentale kapacitet, som skal være i balance, før de trives og præsterer optimalt.

Manglende søvn og motion og ubalance i hverdagen gør os stressede og ineffektive. Som virksomhed risikerer du at få mindre udbytte af dine investeringer.

Vi guider virksomheden på rette spor

Hos Performance Base er du og din virksomhed i trygge hænder hos fagpersoner, som har lange lederkarrierer i erhvervslivet og den nødvendige efteruddannelse bag sig. Det betyder, at vi kan sætte os ind i jeres problemstillinger og forretningsmål og kæde jeres indsats i forløbet sammen med jeres forretningsresultater. Vi kan gennemskue, hvor I kan rykke jer, og hvordan I skal nå dertil, så det kan mærkes på bundlinjen.

I modsætning til mange andre arbejder vi holistisk og ud fra data med at kombinere jeres forretningsmæssige ambitioner med jeres mentale sundhed, kost og bevægelse, så jeres arbejdsliv og privatliv kommer i balance. 

Virksomhedens udbytte af Performance-forløbet

  • Bedre til at træffe beslutninger
  • Forbedret evne til at fokusere
  • I bliver mere effektive
  • Øget trivsel og engagement
  • Forbygge stress
  • Forbedret samarbejde i teams

Tobias øgede sin udfaktureringsgrad fra 62 procent til 85 procent på 13 uger

Tobias arbejder som revisor og var inde i en periode med rigtig dårlig søvn grundet tankemylder. Samtidig var han blevet ineffektiv på arbejdet og sloges generelt med et negativt mindset. Han har nu gennemført et 13-ugers Performance-forløb hos Performance Base ApS med gode resultater. 

”Jeg blev meget mere effektiv på arbejdet og fik troen på mig selv tilbage. Jeg fik mere overskud i hverdagen, fordi jeg fik værktøjerne til at parkere de negative tanker og fik et frirum til at finde fokus på at skabe et koncentreret arbejds-mindset.

Forløbet har været enormt givende for mig og har betydet, at jeg er blevet en langt mere positiv person at være omkring, at jeg har fundet en vej til at komme de negativer tanker til livs, og at jeg er blevet langt mere struktureret i min hverdag, både på arbejdet og i min dagligdag.

Jeg har i forløbet med Klaus Tindborg fået implementeret rutiner i min hverdag, som jeg slet ikke kan forestille mig at skulle gå væk fra. Det er altoverskyggende hvor meget selv en lille smule struktur kan gøre, og hvis der er én, som kan hjælpe dig med at strukturere din hverdag, så er det Klaus Tindborg.”

– Tobias, revisor

Performance-forløb for ledere og medarbejdere

Performance-forløbet er relevant for både ledere og ansatte i små og store virksomheder, uanset alder og køn. Vi tilbyder også forløb for større medarbejderteams, hvor dele af forløbet gennemføres i fællesskab, mens andre tilpasses individuelt.

Læs mere om Performance-forløbets opbygning og Performance-modellen her