Optimering af din præstation og trivsel

Performance Base hjælper dig med at kalibrere dit liv, så du præsterer og trives bedre. Det gør vi blandt andet gennem et skræddersyet Performance-forløb. Forløbet skaber de bedste forudsætninger for din præstation og trivsel ved at optimere din søvn, restitution, kost og bevægelse. Det inkluderer både et mentalforløb, livsstilsanalyse samt kost og bevægelse, og du arbejder holistisk med din mentale og fysiske balance og med balancen mellem dit arbejdsliv og dit privatliv.  

Forløbet varer typisk 13 uger, men kan også være kortere eller længere efter behov. Vi giver dig værktøjerne til at præstere optimalt ved at skabe balance mellem dine mentale og fysiske kompetencer. Når du er i mental og fysisk balance, så har du mere overskud i hverdagen til dine kollegaer og til at håndtere eventuelle udfordringer på arbejdspladsen.

Performance-forløbet henvender sig til virksomheder, atleter og privatpersoner, som er villige til at investere den nødvendige tid og ressourcer til at etablere gode vaner og komme ud på den anden side med mere overskud og balance i alle aspekter af livet.

Vidste du for eksempel, at dårlig søvn forringer din præstationsevne med 25 procent og din indlæringsevne med op til 40 procent? Du har også 2,5 gange større risiko for overvægt, når du ikke sover godt og ikke får nok søvn.

Sådan bliver du bedre til at præstere

Performance-forløbet giver dig alle værktøjerne til at optimere din præstation.

  • Du oplever, at du har energi, er mere engageret og skaber bedre resultater.
  • Du er mere motiveret og bliver mere effektiv og produktiv på jobbet.
  • Du får frigjort den nødvendige kapacitet til at kunne træffe både flere og sværere beslutninger.
  • Du får struktur på hverdagen og får skærpet din koncentration og dit fokus.
  • Du bliver bedre til at samarbejde og får styrket din selvkontrol.

Læs mere om Performance-forløbets faser og opbygning

Målbare resultater

Vi begynder altid med at sætte mål og opstille succeskriterier i forhold til, hvad du gerne vil opnå med din præstation. Et succeskriterie kan eksempelvis være færre sygedage, men det kan også være helt konkret og branchespecifikt, for eksempel en højere udfaktureringsgrad for revisorer, advokater og konsulenter.

Udover de forretningsmæssige mål, arbejder vi altid med fysiologiske og biometriske målinger til at analysere din sundhedstilstand. Vi måler blandt andet din hjerterytme (HR) og hjerterytmevariation (HRV). Hjerterytmevariationen er en meget præcis biometrisk indikator på tilstanden i dit Autonome Nervesystem (ANS), der er med til at regulere balancen mellem stress og afslapning.

Data fra biometriske målinger er grundstenen i vores arbejde med din udvikling gennem forløbet. Du kan selv følge med og se dine via en app, som du skal downloade i begyndelsen af forløbet. Du får udleveret et pulsbælte, som er forbundet til app’en, så du selv kan foretage målinger fire gange om ugen. Dine data sendes automatisk over til vores dashboard, så vi hele tiden kan følge din udvikling. Når du har gennemført forløbet, vil du selv være i stand til at aflæse dine biometriske data lige så længe, du ønsker.

Optimering af din trivsel

Din trivsel er afgørende for, at du oplever ligevægt og balance i dit arbejdsliv og i dit privatliv. Det moderne samfund stiller hele tiden større krav til din performance og effektivitet. Du skal producere mere på kortere tid, du skal være en god kollega, og du tilbringer mere og mere tid på arbejdspladsen – og det stopper ikke, når du har fri. Efter arbejde skal du videre til fritidsaktiviteter, du skal hente børn, og du skal se dine venner og din familie. Det efterlader ikke meget tid til dig selv og til at mærke efter, hvordan du egentlig trives.

Når du er stresset, kan du ikke fokusere og koncentrere dig. Du har større risiko for at blive syg og få skader, og dit selvværd daler. I Performance-forløbet træner og udvikler vi balancen mellem dit arbejdsliv og din fritid, så du trives bedre, undgår stress og har mere overskud. Det er både relevant for dig, der gerne vil forebygge stress og livsstilssygdomme, og dig, der tidligere har oplevet stress og stresssygemeldinger.

Sådan optimerer vi din trivsel

  • Du får frigjort energi og overskud til familie og privatliv.
  • Du forebygger stress og nedbringer risikoen for sygedage.
  • Du får mere struktur på din hverdag og bliver bedre til at fokusere.
  • Du får sundere kostvaner og forebygger livsstilssygdomme.
  • Du kommer i bedre fysisk form.

Hvor meget tid, du skal forvente at afsætte til forløbet, afhænger helt af forløbets omfang, og hvor mange forskellige områder, vi sammen skal arbejde med. Du skal dog regne med omkring 10-15 timer fordelt på møder, dialog og opfølgning fordelt på 13 uger. Hertil kommer øvelser, træning og andre tiltag, du arbejder med derhjemme. 

Når du har gennemført et 13 ugers Performance-forløb, har du opnået de optimale forudsætninger for din præstation og trivsel. Du har fået redskaber til selv at videreføre de gode vaner og livsstilsændringer.

Læs mere om Performance-forløbet og vores metode

Redskaber til din præstation og trivsel

Du får to livsstilsrapporter med beskrivelse af de vaner og adfærdsændringer, vi har arbejdet på at implementere gennem forløbet. Derudover får du mindst fire forskellige lydfiler af cirka 12-15 minutters varighed til mentaltræning derhjemme, hvoraf to af dem er skræddersyet til dig og dit behov.

Vi udleverer desuden et lille hæfte med antiinflammatoriske kostråd og opskrifter til dig, der gennemfører et kost- og bevægelsesforløb.

Konstant monitorering af dine data

 

Efter aftale tilbyder vi efter endt forløb at fortætte med monitorering af dine biometriske tal, herunder hjerterytme (HR) og hjerterytmevariation (HRV), som afslører tilstanden i dit Autonome Nervesystem (ANS).

De løbende målinger giver dig et øjebliksbillede over din sundhed og fysiske formåen, og hvis der er store udsving, kan vi reagere på dem. Det er særligt nyttigt, hvis du er sportsudøver, eller hvis du har planlagt aktiviteter, hvor du skal præstere maksimalt.

Kontakt os, hvis du gerne vil vide mere om vores forløb og priser eller læs mere om vores Performance-forløb for virksomheder og atleter