Performance-forløbets opbygning

Et typisk Performance-forløb igangsættes med et fast
13-ugers forløb, der består af fem faser af forskellig varighed: Baseline og målsætning, livsstilsanalyse, kost- og bevægelsesforløb, implementering og kalibrering samt forankring. Som regel indeholder forløbet alle fem faser, men det kan skræddersyes efter behov. Det kan også variere, hvor meget fokus vi lægger på de forskellige faser. Ved afslutning af 13-ugers forløbet vurderer og fastlægger vi et eventuelt videre forløb med udgangspunkt i dine ønsker, behov og økonomi.

UGE
1

Baseline og Målsætning

Etablering af klare mål for forløbet, samt etablering af klare og målbare succes kriterier

Afklaring af værdier, ressourcer og plan for proces

Opstart af Livsstils-analyse

UGE
1-2

Livsstilsanalyse

4 døgns Livsstils-analyse med fokus på stressbalance, søvn og fysisk aktivitet

Personlig feedback og fastlægge ændringer

Intro og opstart af Mental grundtræning

UGE
2-4

Performance Kost

Body-analyse og 13 dages Performance Kost-forløb med fokus på kostens indflydelse på trivsel, vægt, koncentration og energi

Daglig online opfølgning

Plan for træning eller bevægelse

UGE
4-12

Implementering og Kalibrering

Implementering af livsstils- og kostændringer gennem coachingsessioner (ca. hver 2. 3. uge) og løbende online check in’s

Databaseret monitorering af søvn og restitution gennem biometriske data

Løbende monitorering af træning/bevægelse med løbende opfølgning og justeringer i forhold til udvikling

Mentaltræning med personlige lydfiler tilpasset efter fokus og forandringer aftalt i coachingsessionerne

UGE
13

Forankring

Afsluttende livsstilsanalyse på 4 døgn efterfulgt af feedback og afsluttende Body-analyse

Etablering af strategier for fastholdelse og forankring af adfærd med mental og fysisk sundhed

Baseline og målsætning

Kalibrering er centralt i vores Performance-forløb, fordi det er her, vi i fællesskab afdækker og udvælger de indsatsområder og succeskriterier, der skal fokuseres og måles på. Måske har du særligt behov for mentaltræning, eller måske vil du især have større gavn af at arbejde intensivt med bevægelse eller relationer. Vi lægger en plan, som bliver basen for det videre forløb. Typisk varer en kalibreringssession omkring 2-3 timer.

  Livsstilsanalyse og mentaltræning

  Kalibreringssessionen efterfølges altid af en livsstilsanalyse, hvor vi over 4-6 døgn måler på din stressbalance, søvn og aktivitetsniveau. Livsstilsanalysen giver dig et detaljeret indblik i dit søvnmønster, restitutionsbehov, din fysiske aktivitet og identificerer eventuelle stressorer.

  Der udføres en biometrisk måling i henholdsvis opstarts- og afslutningsfasen, så vi kan dokumentere effekten af livsstilsændringerne. Resultaterne fra livsstilsanalysen sammenfattes i en rapport, vi sammen gennemgår. Rapporten bliver udgangspunkt for de planlagte ændringer, der skal implementeres.

  Sideløbende med livsstilsanalysen begynder du med mentaltræningen, som består af fire forskellige lydfiler. To af dem er skræddersyet til dit behov, og de bliver udarbejdet ud fra de løbende kalibreringsmøder, vi holder. Det betyder, at du også får værktøjer til at få din psyke og dit mindset til at spille sammen med de ændringer, du arbejder med i forløbet.  

  Sådan måler vi dine biometriske data

  Vores Performance-forløb er altid databaserede, så vi kan tilrettelægge det mest optimale forløb og måle på resultaterne. Vi måler bl.a. din hjerterytme (HR) og hjerterytmevariationer (HRV), som indikerer, hvordan det står til med dit Autonome Nervesystem (ANS).  

  Du får udleveret et pulsbælte, som gør det muligt at sende målinger direkte til vores dashboard døgnet rundt. I monitoreringen bruger vi en app og forskellige andre måleværktøjer, som du selv får adgang til.

  Kost- og bevægelsesforløb

  Hvis Performance-kost og bevægelse er en del af dit forløb, så fortsætter du direkte videre i kost- og bevægelsesforløbet, som varer 13 dage. I løbet af perioden kan du forvente at mærke, at din krop reagerer positivt på, at vi fjerner eller minimerer inflammatoriske fødevarer som alkohol, gluten, kulhydrater og fedt fra din kost. Du får en madplan med opskrifter og et hjemmetræningsprogram til alle dage.

  Kostforløbet begynder og ender med en Body-analyse, hvor vi ud fra ændringerne i din fysiologiske tilstand og biometriske målinger udarbejder en plan for etablering af kostvaner, der passer til de målsætninger, du har opstillet i kalibreringsfasen.

  Implementering og kalibrering

  De følgende 10 uger af Performance-forløbet er en implementeringsfase, hvor dine nye, gode vaner og livsstil skal rodfæstes i din dagligdag.

  Vi holder vi 3-5 kalibreringsmøder hver 2. til 3. uge i perioden, hvor vi går i dybden med eventuelle udfordringer, du oplever, og omprioriterer indsatsområderne, hvis det er nødvendigt. Derudover har vi ugentlige online check-ins for at sikre, at du bevarer motivationen og forbliver på rette spor.

  Forankring: Optimering af krop, tankemønster og præstation

  Den unikke kombination af tæt monitorering af dine biometriske data, opfølgende fysiske møder og ugentlige online checkins betyder, at du efter endt forløb kan mærke tydelige resultater på egen krop og i dit mindset. Både i forhold til, hvordan du performer mere optimalt på arbejdet, og hvordan du har større overskud og mere energi i din fritid til familie og venner. Samtidig har du fået værktøjerne til at kunne fortsætte dine gode vaner på egen hånd fremadrettet.

  Tilkøb af klippekort eller abonnement

  Efter forløbet på de 13 uger, har du mulighed for at tilkøbe et klippekort eller indgå en abonnementsordning med regelmæssige check-ins. De fleste vælger at tegne et abonnement med løbende kalibrering over 6-12 måneder.

  Du kan også tilkøbe et klippekort med fem eller ti sessioner, som er gyldigt i op til 12 måneder. Virksomheder kan med fordel dele klippekortet med deres medarbejdere, og privatpersoner kan dele det med familien.

  Læs mere om vores Performance-forløb for virksomheder eller kontakt os for at booke et Performance-forløb