Vil du optimere dine præstationer og din trivsel?

Erhverv

Etabler varige adfærdsændringer gennem en holistisk proces, der tilsikrer et balanceret liv med fokus på performance og trivsel. Du vil opleve mere energi og overskud, samt opnå optimale resultater og balance både privat og professionelt.

Sport

Udnyt dit fulde potentiale og få det maksimale ud af din træning gennem et målrettet arbejde med forudsætninger for præstation og trivsel. Din sikre vej til optimale betingelser for at nå dine ambitiøse mål og resultater.

Hjælp til bedre præstationer

Udnyt dit fulde potentiale og find balance i dit liv

Din effektivitet og resultater starter med en sund livsstil med fokus på at skabe de bedste forudsætninger for at kunne præstere og derigennem opnå fuldt udbytte af dine investeringer i din succes

Find balancen mellem stress og restitution

Kom sovende til succes

Effektiv implementering af adfærdsændringer

Fasthold fokus gennem mentaltræning

Fysisk Sundhed

Søvn og restitution har afgørende indvirkning på overskud, effektivitet, indlæring og mental balance. 

For at optimere søvnkvalitet og generel trivsel er kost og bevægelse oftest en del af vores forløb

Coaching

Dine mål, ambitioner og udfordringer er i fokus og vi tager udgangspunkt i dig, din virkelighed, dine kompetencer og personlighed i et struktureret forløb, hvor vi kombinerer 1:1 coaching med regelmæssige check-in’s

Mental Sundhed

Vores tanker og overbevisninger kan både arbejde for og imod os i vores indsats mod bedre præstationer og øget trivsel. Gennem evidensbaseret mentaltræning etablerer vi tankemønstre og vaner, der understøtter effektivitet, overskud og fokus

Databaseret Tilgang

Vores forløb er understøttet af teknologi og vi måler altid på effekten af vores arbejde.

Biometriske data anvendes som indikator på fysisk og mental sundhed med henblik på at til stadighed at tilpasse belastning og restitution/pauser.

Hvorfor mental sundhed?
Hvem er det her til?

I en verden hvor der hele tiden stilles større og større krav til din effektivitet, performance og forandringsparathed, er det afgørende at du træner din mentale styrke og overskud. Mental styrketræning og en balanceret livsstil er relevant for både erhvervsfolk, atleter og teams.

Elitesport og ambitiøse motionister

Du bruger sandsynligvis rigtig mange penge på at optimere din træning og dit udstyr, MEN…..vidste du at søvn, restitution, kost og træning har en afgørende indflydelse effekten af din træning og dine præstationer?

Forskningen indikerer at mental sundhed kan have op til 40% indflydelse på dine resultater.  

Ledere og talenter

Tænk hvis du kunne optimere de timer du anvender på dit arbejde gennem øget bevidsthed om pauser, energi og fokus.

Gennem en detaljeret analyse af stressorer, søvneffektivitet og fysisk aktivitet, tilrettelægger vi et coachingforløb der er målrettet de adfærdsændringer du ønsker.

 

Medarbejdere

De fleste mennesker er ikke bevidste om præcis hvad det er der stresser dem i hverdagen. Igennem en detaljeret analyse af din dagligdag ved anvendelse af biometriske data, identificerer vi hvilke ændringer der kan hjælpe dig til at forebygge stress. Samtidig understøtter vi hele processen med effektiv træning af din mentale styrke.

Iværksættere og ejerledere

Som iværksætter eller ejerleder er du ofte meget alene med tanker og overvejelser omkring dine ideer og udfordringer. 

Vi vil være din neutrale – men udfordrende – sparringspartner og samtidig understøtte din mentale styrke til at levere optimalt både økonomisk og ledelsesmæssigt. 

 

 

Mental styrke for ALLE

Kan man komme ‘sovende’ til succes? Svaret er JA…gennem special-designet mentaltræning kan du programmere hjernen og dine tanker til at opnå dine mål.

Og så kræver det ikke mere end 15 minutter et par gange om ugen….det kan de fleste godt finde tid til

 

Databaseret tilgang

Alle vores forløb tilrettelægges efter en fælles målafklaring, hvor mål, drømme, værdier og indsats aftales.

Vi anvender data til at skabe indsigt og for at dokumentere effekten af indsatsen.

 Biometriske data er en af grundelementerne i vores koncepter.

 

 

Om Klaus Tindborg

Med mere end 30 års erfaring indenfor ledelse, forretnings- og team-udvikling er en erfaren sparringspartner med stor fokus på de menneskelige værdier, hvor resultater og præstationer skabes gennem stærke værdier, balance og indre energi.

Klaus er uddannet officer i hæren, har mange års ledelseserfaring fra A.P. Møller – Mærsk og har i flere år arbejdet med personlig udvikling gennem coaching og mentaltræning med en databaseret tilgang, der tager udgangspunkt i evidensbaserede metoder.

 

Testimonials

“Mit fokus og min selvtillid har fået et kæmpe boost gennem mit samarbedje med Klaus og jeg kan nu præstere både privat og på jobbet”

“Klaus’ holistiske tilgang til Performance har forbedret mine resultater samtidig med at jeg lever et balanceret liv og han er der altid når jeg har brug for ham”

“Klaus har en fænomenal evne til at få det optimale ud af mit potentiale som atlet og menneske. Hans evne til at skabe relationer gør samarbejdet med mine trænere nemt”

Sæt attraktive og ambitiøse MÅL. Lev dine VÆRDIER. Fasthold din mentale FOKUS. Få styr på dine TANKER. Find din optimale LIVSSTIL. Udnyt dit POTENTIALE fuldt ud. SUCCES med dine drømme. 

 

Vores arbejde med atleter, erhvervsfolk og teams tager altid udgangspunkt i det enkelte individs mål, drømme og værdier.

Vi arbejder målrettet med evidensbaserede metoder, der som oftest er en kombination af data, coaching og mentaltræning, hvor vi skaber optimale forudsætninger for både performance og trivsel.

Alle vores metoder og teknologi er hver for sig afprøvet og videnskabeligt testet, hvor det er kombinationen og vores personlige erfaring, der gør koncepterne stærke og effektfulde.

Personlig tillid og fortrolighed er en forudsætning for vores arbejde og derfor vil alle vores forløb indeholde en indledende samtale for at sikre den rette kemi og ambitionsniveau.  

 

Vent ikke længere.

Begynd rejsen mod større mental og fysisk sundhed idag.