Performance med fokus på dit potentiale

Mindset, Sundhed, Balance, Resultater

Start med at skabe dit liv idag!

Mål og Værdier

Forløbet startes op med en afklaring af dine mål og drømme for at tilsikre retning i vores arbejde, samt at lægge en realistisk plan, der er i overensstemmelse med dine værdier og prioriteter.

Livsstilsanalyse

Ved anvendelse af biometriske målinger med fokus på søvn, restitution og bevægelse etablerer vi en ‘base line’ for i hvor høj grad din livsstil understøtter din trivsel og performance.

Målingen foretages både som opstart og afslutning for at måle effekten af forløbet.

Mental Styrke

For at understøtte adfærdsændringerne der skal understøtte den fede rejse mod de attraktive mål arbejder vi med mentaltræning, hvor vi etablerer et stærkt mindset og  nye tankemønstre.

Kost og Træning

Både kost og træning har afgørende indflydelse på din søvn og generelle trivsel. Derfor laver vi en plan for både kostvaner og træning, der er tilpasset dig.

Denne del kan suppleres med personlig træning mod merbetaling.

 

 

Basale Behov

Løbende coaching-sessioner med fokus på alle de faktorer der påvirker din effektivitet, fokus og trivsel i hverdagen.

Ambitioner, game plan, prioriteter og personlige værdier afstemmes løbende i hele processen.

 

Kalibrering

En kalibrerings-session skaber en dyb indsigt i din nuværende situation og ønsker for fremtiden, med fokus på at definere hvad der giver dit liv mening og  skabe optimale forudsætninger for præstation og trivsel. Alle vores forløb tager udgangspunkt i en kalibrering, men den kan også gennemføres som en enkelt- eller status-session.

Flere detaljer

 En kalibrerings-session er en intensiv proces over 2-3 timer og har til formål at definere lige præcis hvad der er vigtigt for dig og kan hjælpe dig til at leve et meningsfuldt liv.

Vi kommer langt omkring i denne session, men vil samtidig tilsikre klart definerede, ambitiøse og realistiske mål og delmål, der er nøje afstemt dine ressourcer og personlige prioriteter.

I sessionen vil vi definere en solid game plan baseret på dine personlige værdier og skabe overblik over de forudsætninger der skal danne grundlaget for den videre rejse mod at udnytte dit potentiale.

Samtidig tilsikrer vi at der er en nøje afstemt plan for det videre arbejde, der både kan være en proces med og uden Performance Base.

Performance Coaching

Et intensivt forløb med fokus på at skabe optimale forudsætninger for præstation og trivsel med resultater i balance. En proces der er designet både til den ambitiøse atlet eller leder, men også for dig der har behov for at skabe en bedre balance i dit liv. 

Flere detaljer

 

I Performance Coaching starter vi altid op med en kalibrerings-session af 2-3 timers varighed med henblik på at identificere det optimale coachingforløb. Ofte vil forløb indenfor erhverv og personlig udvikling strække sig over 4-6 sessioner over en periode på 2-3 måneder, hvor arbejdet med atleter oftest strækker sig over en længere periode på måneder til år.

Dette forløb vil oftest indeholde en databaseret tilgang med fokus på adfærdsændringer mod optimale forudsætninger for præstation og trivsel, herunder søvn, restitution og fysisk aktivitet.

Vi har fokus på varige adfærdsændringer, hvor personligt tilpasset mentaltræning vil være en del af forløbet i det omfang det giver mening.

Alle vores Performance Coaching-forløb afsluttes med en session, der har fokus på forankring af nye vaner og adfærd, samt en strategi for fastholdelse af disse. 

 

Performance Boost

Her kombinerer vi Performance Coaching med sunde kostvaner og et personligt tilrettelagt træningsforløb med ugentlige check-in’s. Dette forløb leveres i samarbejde med bodyCoach.

Flere detaljer

Performance Boost er et 13 ugers forløb, der tager udgangspunkt i en kalibrerings-session (se ovenfor) og har fokus på at skabe de optimale forudsætninger for at skabe resultater i balance.

I dette forløb får du en holistisk tilgang til præstation og trivsel gennem en grundig optimering af din livsstil, hvor alle vores forløb inkluderer

– Livsstilsanalyse med FirstBeat Bodyguard 2.0 i 4 døgn med detaljeret feedback og rapport

– Mental grundtræning med fokus på afspænding og afslapning

– Specialdesignede mentaltræninger til at understøtte dine nye vaner og adfærd

– Ugentlige check-in’s med udgangspunkt i biometriske data (inklusiv Biostrap Fit tracker)

– Grundig introduktion til Anti-inflammatorisk kost

– Body-analyse af din fysiske sundhedstilstand

– 13 dages Body Coach-kur med daglig opfølgning

– Opfølgningssamtale med body-analyse og etablering af sunde kostvaner

– Personlig træningsplan baseret på dine præferencer for træning og tidsforbrug

– Ugentlige træningsprogrammer

– Afsluttende body-analyse og plan for varig fysisk sundhed

– Coaching-sessioner omhandlende relevante områder af dit liv og karriere

– Afsluttende livsstilsanalyse med feedback på udvikling og skriftlig rapport